L'estil dirty chicParets encostronades, mobles que delaten el pas del temps, superfícies desgastades alternant amb els últims dissenys... una tendència que tira amb força.

L'encant de la decadència cobra força, on el vell és pretès i lluny de quedar obsolet imprimeix caràcter: la barreja de colors quasi esborrats de les parets.  Una taula de taulons desagastats , espelmes a mig consumir i com a contrapunt butaques antigues.


Quant el passat es troba amb el present i el dirty chic reina en l'espai, les parets encostronades i les taques d'humitat enmarquen peces actuals.


Comentaris