Els Mudhif : la casa de joncs


Durant mil·lennis, la extensa zona d’aiguamolls creada per la confluència dels rius Tigris i Èufrates ha sigut habitada per el poble ma'dan, del sud d'Iraq, conegut popularment com "àrabs dels aiguamolls". Viuen en illes sobre les que han construït tota mena d'edificacions de joncs per a diferents fins, entre ells corrals, tallers, magatzems o habitatges.


El mètode de construcció utilitzat es un art molt antic. Els feixos de joncs s'encaixen en orificis paral·lels disposats a la base dels joncs a una distància d'uns dos metres entre sí i desprès es dobleguen per la part superior per donar lloc a diferents arcs en forma de ferradura. Aquests últims s'uneixen a la vegada amb llargs feixos de joncs col·locats en paral·lel i espaiats per els laterals. A les cantonades s'erigeixen quatre feixos de joncs verticals més alts (a vegades troncs de palmeres recoberts de joncs), que sobresurten per sobre de la línia del sostre. L'estructura es folra amb estores de joncs densament teixides i les parets es tapen amb estores de joncs més espaiats que permeten el pas de l'aire.
Els dos extrems es recobreixen per igual amb un entramat obert amb una gran obertura  central en un d'ells. A l'interior s'utilitzen feixos de joncs per formar respatllers, llits, bressols i cistells, a més d'estores amb les que entapissar el terra.
La base d'aquestes edificacions es podreix al cap de set o deu anys, per el que transcorregut aquest temps l'edifici es separa d'aquesta i es continua utilitzen durant un temps més abans d'abandonar-se.Comentaris