Calefacció sostenible (I)


El repte d'una casa en el medi rural que vulgui ser respectuosa amb l'entorn natural que la rodeja està en que el sistema de calefacció adoptat sigui sostenible. Es a dir, que tant els equips que el fan possible el seu funcionament com les energies seguin respectuoses amb el medi ambient, no contaminin i no impliquin l'esgotament de recursos naturals.
També és fonamental que els aparells utilitzats presentin una alta eficiència energètica, per no malbaratar recursos. Les energies renovables, la solar, la biomasa o la geotèrmica permeten avui dia diversitat d'aplicacions.  A l'hora d'optar per un o altre hi ha que valorar les caraterístiques de la zona o si l'habitatge està o no aïllat.
Un aspecte principal ha tenir en compte es que l'instal·lació de calefacció ha d'anar acompanyada d'una revisió de l'aïllament tèrmic general de l'edifici. Sino es pot desaprofitar fins al 50% d'energía calorífica.

L'elecció d'una energía o un altre comporta  adoptar una caldera determinada, equip de bomba de calor,acumulador,etc. Un altre possibilitat és la estufa o xemeneia tancada amb recuperador, que no només produexi la calor, sino que també la distribuexi. Aquest és l'últim esglaó de la instal·lació: el sistema d'emisió de calor.
Estufa de pellets d'Hergom
Radiadors d'aigua, terra radiant i faincoils funcionen amb diferents energies i equips.
Entre els equips més autònoms trobem, precisament, les estufes i xemeneies alimentades amb biomasa -llenya,pellets,etc.- que no necessiten cap conexió a una xarxa elèctrica. La distribució de calor s'efectúa directament a través de reixetes de l'aparell o mitjaçant conductes que distribuexen la calor fins als punts desitjats.                                                    Calderes de pellets


Una altre forma de calefacció amb biomasa és utilitzar calderes específiques (fusta, pellets,etc) vinculades al sistema de radiadors o emissor escollit. La caldera de pellets pot conectar-se a una sitja de gran tamany per augmentar l'autonomía del sistema.


La calefacció solar actualment funciona combinada amb altres sistemes de recolzament, doncs no cobreix el total de les necessitats de calefacció. El terra radiant es molt adequat quant s'utilitza l'energía solar. L'equip complet requereix plaques solars a col·locar en el sostre de l'edifici i acumulador solar. Com calefacció de recolzament pot utilitzar-se qualsevol tipus de caldera de baix consum, de condensació de gas o biomasa. En aquest moment existeixen al mercat sistemes combinats que s'adapten a les diferents necessitats, i faciliten la substitució o incorporació de nous elements sense necessitat de rebutjar-ho tot.


Comentaris