El turisme torna a xifres pròximes al rècord del 2007

Article publicat a La Vanguardia 23 d'Agost de 2011El turisme,sector estratègic per a la recuperació econòmica, compleix les expectatives creades i registra dades que s'aproximen a les xifres rècord prèvies a la crisi, de l'any 2007.La temporada del 2011 serà, sens dubte, la de recuperació, si es tenen en compte les arribades de visitants estrangers, considerades com una manera més d'exportar.

Des de principis d'any, segons les dades de Frontur, han arribat al mercat espanyol 32,3 milions de turistes estrangers, només 1,2 milions menys que el 2007. Si les xifres mantenen el nivell del creixement actual,sobretot en la temporada alta, el 2011 es podria tancar amb una xifra molt pròxima al 58,6 milions de visitants del 2007, rècord absolut de visitants estrangers.

Un dels factors que més han influït en els bons registres d'aquest estiu és la recuperació del turisme britànic, primer emissor per al mercat espanyol, que va créixer un 5,7% al juny i un 7,5% al juliol després de dos nays negres.Alemanya i França, per contra, es mantenen amb xifres més aviat discretes. Altres mercats emissors menys importants estan registrant xifres de creixement espectaculars.L'arribada de turistes belgues s'ha incrementat un 30% al juliol, així com el nombre de visitants suïssos, que va crèixer un 29%. Tmbé destaca el creixement d'altres mercats europeus que no pertanyen a la UE, com el de països de l'Est o exrepúbliques soviètiques, que ha crecut un 21%. De fet, el 2011 creixen tots els mercats, excepte l'alemany (-1,4%) i el portugués (-2,6%).

Per comunitats, Catalunya acapara el 26% de les arribades internacionals durant el mes de juliol, amb un creixament de turistes estrangers del 5,1% fins a assolir l'1,9 milions. Aquest lideratge s'ha mantingut en la mateixa proporció durant els set primers mesos de l'any, ja que Catalunya ha concentrat el 24,8% de les entrades a Espanya, amb un increment del 4,2% respecte al mateix període del 2010, fins als 7,9 milions de turistes.
Les Balears s'han situat com la segona destinació turística d'Espanya amb un 25,8% dels turistes rebuts al juliol i un augment del 13,3%,fins a l'1,9 milions, mentre que Andalusia, en tercer lloc, ha acaparat 984.878 turistes al juliol, un 5,5% més. Les Canàries van registrar la pujada interanual més important al juliol, amb un creixament del 19,7%. Durant els set primers mesos, les comunitats que més increments van regsitrar van ser les Canàries (20,2%), les Balears (11,1%), la Comunitat Valenciana (6,5%) i Andalusia (6,2%).

Comentaris