Com aconseguir-lo?


Un cop emplenada la sol·licitud, l’establiment ha de demanar a una entitat acreditada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge la verificació del compliment dels criteris ambientals establerts.
Posteriorment, la sol·licitud s’ha de presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental que procedirà a la seva avaluació.


L’establiment que desitgi el Distintiu pot demanar els criteris ambientals i el model homologat de sol·licitud a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge: http://www.mediambient.gencat.net/