Il·luminació de baix consum
Apostar per la il·luminació de baix consum no significa renunciar a la calidesa que aporta la il·luminació tradicional. Reduir la factura de l'electricitat i consumir menys energia per respectar el medi ambient són arguments suficients per plantejar-se renovar la il·luminació.

La tecnologia LED és la que ofereix millors prestacions. La vida mitja d'una bombeta LED està al voltant dels 25 anys i el consum es fins a un 80% inferior al de les bombetes tradicionals, el que compensa el seu cost. La tecnologia LED ofereix la mateixa calidesa i qualitat que la il·luminació tradicional (un LED de 8 W equival a una bombeta de 50 W).

Actualment ,quasi tots les fabricants de fonts de llum (Osram, General Electric, Philips...) han desenvolupat llums LED en totes  les possibilitats de casquet i voltatge. Aquesta versatilitat permet utilitzar-les en quasi qualsevol tipus de llums, sense que tenir que comprar-ne de noves.

Comentaris